Een legaat wordt ook wel testamentaire making genoemd. Het is een deel van uw testament waarin u vermeld dat u bepaalde deel van uw vermogen (goederen, geld, aandelen, fondsen, obligaties, …) nalaat aan een bepaalde persoon. Legaten kunnen gezien worden als een soort schenkingen via uw testament.

De persoon aan wie u iets nalaat via een legaat heet de legataris. De legataris moet duidelijk bij naam genoemd worden. Het kan een persoon zijn, maar het kan ook een onderneming of vzw zijn. Goede doelen ontvangen bijvoorbeeld heel vaak schenkingen door middel van legaten.

Een legataris is niet hetzelfde als een erfgenaam. Hij of zij ontvangt het legaat van de erfgenamen, maar heeft geen rechten op de rest van de erfenis. Let erop, alles wat u niet apart in een legaat vermeldt, wordt verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen.

In een testament kan u verschillende legaten aan verschillende legatarissen vermelden. Zo kan u dus bijvoorbeeld uw erfenis aan meerdere goede doelen schenken.

Er bestaan een aantal bijzondere soorten legaten, die bepaalde (fiscale) voordelen voor uw erfgenamen inhouden. Indien u aan een goed doel iets wil schenken wordt bijvoorbeeld vaak het duolegaat gebruikt.

close

Ontvang de erfenisgids

Wil je de gratis erfenisgids ontvangen? Vul uw emailadres in en ontvang de erfenisgids onmiddelijk in uw mailbox.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

close

Ontvang de erfenisgids

Wil je de gratis erfenisgids ontvangen? Vul uw emailadres in en ontvang de erfenisgids onmiddelijk in uw mailbox.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.