De aangifte van nalatenschap geeft de belastingdienst inzage op het vermogen van de overledene. Hierdoor weet de belastingdienst – Vlabel – hoeveel belasting de erfgenamen zullen moeten betalen.

Een aangifte van nalatenschap is niet altijd eenvoudig. Daarom heeft de Orde van Notarissen een mooi overzicht gemaakt van wat je allemaal moet verzamelen om zo’n aangifte in te vullen. Check deze handige infofiche!

Let er steeds op dat je de aangifte van nalatenschap volledig, juist en binnen een bepaalde tijd ingevuld hebt. Raadpleeg uw notaris voor verdere informatie.