Een legaat is een onderdeel van een testament waarin u bepaalde middelen kan nalaten aan een specifieke persoon. Deze specifieke persoon noemt men de legataris.

Er bestaan verschillende soorten legaten. Je hebt een algemeen legaat en een bijzonder legaten. De bijzondere soorten metname het legaat de residuo en het duolegaat worden hieronder verder besproken.

Contacteer steeds uw notaris voor advies.
Wij geven geen advies en zijn dus ook niet verantwoordelijk.

Wat is een legaat de residuo?

Het legaat de residuo is een bepaalde manier om in je testament te kunnen bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt na het overlijden van de eerste legataris (de specifieke persoon waaraan u oorspronkelijk uw middelen wou nalaten).

Met een legaat de residuo laat u uw middelen (geld en of goederen) dus na aan een eerste persoon en u bepaald daarbij ook een tweede (meestal een jongere) persoon aan. De 2de persoon kan ook een onderneming, vzw of instelling zijn zoals bv. een bv of een goed doel. Deze persoon, onderneming, vzw of instelling zal dan erven wat er overblijft (we noemen dit in het vakjargon residu) bij het overlijden van deze eerste persoon.

Met andere woorden is het residu van een legaat datgene dat overblijft nadat iemand is overleden. Het residu wordt meestal gegeven aan het naaste levende familielid van de overledene. Zoals u weet kan het legaat van alles bevatten, van een huis tot een sieraad tot aandelen en obligaties.

Wat is een duolegaat?

Met een dubbel legaat kan u een groot deel van uw vermogen nalaten aan het goede doel en een deel aan uw erfgenamen (familie, kinderen, vrienden, …). In het verleden kwam dit vaak voor om hoge successierechten te vermijden. Wie bijvoorbeeld veel vastgoed of een aanzienlijk vermogen in aandelen en obligaties erft hield daar vaak niet veel van over.

U kon er namelijk voor zorgen dat uw erfgenamen geen successierechten meer moesten betalen. Bij een duolegaat kon u namelijk kiezen om de successierechten te laten betalen door het goede doel. Voorheen was bij een schenking aan het goede doel een belastingstarief van 5,5% van toepassing en bij een erfenis 8,5%. Sinds 1 juli 2021 werd dit belastingstarief naar 0% gebracht.

Met andere woorden, met een duolegaat laat u een groot deel van uw vermogen/kapitaal/goederen na aan een goed doel en een deel daarvan schenkt u aan uw erfgenamen (familie, kinderen, vrienden, ….). Het fiscale voordeel waarbij er door de erfgenamen geen successierechten meer moet betaald worden is helaas niet meer van toepassing.

Het goede doel kon vroeger de successierechten voor zijn rekening van het deel van uw erfgenamen nemen. Dit kon er namelijk voor zorgen dat uw erfgenamen meer overhielden van de erfenis dan wanneer zij jouw erfenis op een gewone manier zouden erven. Bovendien had u dan ook nog een goed doel ondersteund, wat we persoonlijk ook heel belangrijk vinden.

Wilt u een duolegaat opmaken? Neem dan contact op met uw notaris, advocaat of expert. Er zijn namelijk specifieke voorwaarden van toepassing. Helaas is dit fiscale voordeel weg gevalen en is het duolegaat niet meer zo populair als voorheen.

Via dit artikel kan u de laatste updates van het duolegaat opvolgen: Duolegaten verdwijnen.