Een testament opmaken? Hoe begin je eraan om een testament op te maken? Bij het opmaken van een testament hebt u de keuze uit 2 soorten testamenten.

  • Eigenhandig Testament Opmaken
  • Notarieel of authentiek testament opmaken

Type Testamenten:

  1. Het eigenhandig testament is de eerste soort waarbij u het testament zelf opstelt.
  2. Bij het authentiek of notarieel testament dicteert u aan 1 of 2 notarissen uw wensen om te schenken. We raden u aan om alle informatie hierover bij uw notaris op te vragen.
  3. Er was ook een 3de soort metname het internationaal testament. Vanaf december 2020 is dit niet meer mogelijk. Dit internationaal testament werd echter zeer zelden gebruikt.

Het eigenhandig testament opmaken

Het eigenhandig testament is een testament dat u zelf met de hand schrijft. Dit is de meest gebruikte soort. Deze vorm is enkel geldig als het eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend werd door de persoon waarover het testament gaat. Met andere woorden mag het dus niet getypt worden. Het materiaal waarop het testament wordt geschreven is niet belangrijk, maar u moet er wel op letten dat het een blijvend materiaal is. In de praktijk is dit meestal papier.

Het notarieel of authentiek testament opmaken

Het notarieel of authentiek testament laat u opstellen door de notaris. Dit is een testament dat u dicteert aan een notaris en 2 getuigen of u kan het ook dicteren aan 2 notarissen. Bij dit type van testament schrijft u uw wil dus niet zelf, maar laat u dit doen door de notaris. Raadpleeg een notaris voor verdere informatie.

Dit soort testament wordt authentiek genoemd omdat de notaris een notariële akte opmaakt. De notariële akte is steeds geldig, zolang ze niet van valsheid wordt beticht.

Dit testament kan later niet worden betwist (in tegenstelling tot een onderhands testament) omdat het door een notaris werd opgesteld. Het is dus een geldige wil. Er is wel 1 uitzondering als er kan aangetoond worden dat het testament vals is. Dit is echter een hele procedure en eigenlijk komt dit in de praktijk zelden tot nooit voor. Het is namelijk zeer moeilijk te bewijzen dat dit testament vals is aangezien de notaris een beëdigd persoon is. Daarnaast zal het testament ook worden ingeschreven in het centraal register van testamenten.