Een testament is een schriftelijk document waarin u aangeeft aan wie u uw bezittingen (zoals uw huis, uw auto, uw geld en goederen) wilt nalaten na uw overlijden. Het is niet iets waar mensen meestal over nadenken tot ze ouder zijn en wat vermogen hebben opgebouwd. Deze blogpost wil een antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat kan je bepalen in een testament?
  • Hoe maak je een testament op?
  • Wie kan er erven?

Een testament is een document dat u zelf opstelt of door een notaris laat opstellen (eenzijdige en authentieke akte). Het wordt dus door één persoon opgesteld en kan op elk moment worden herroepen. Wanneer u uw testament opstelt (of aan de notaris dicteert), moet u dus duidelijk vermelden dat het alle eerdere beslissingen (vorige testamenten, …) herroept.

Een testament is een juridisch document waarmee u de verdeling van uw bezittingen (en ook goederen) na uw overlijden kunt plannen. Het regelt uw nalatenschap door uw erfgenamen in dit document aan te wijzen.

Het deel of de delen die zo worden verdeeld tussen 1 of meerdere personen wordt ook wel legaat genoemd. Een legaat is de verdeling van goederen tussen een of meer begunstigden, meestal in een testament. Het Franse lais, dat komt van het werkwoord laisser (nalaten), geeft ons dit woord.

Het opstellen van een testament is niet altijd eenvoudig. Daarom kan u op deze website terecht om u wegwijs te maken. We raden u ook aan om steeds een notaris te contacteren voor verdere informatie.