Wat bevat de nalatenschap? Uw natalenschap bevat al uw zakelijke rechten: metname roerende (geld, effecten waaronder aandelen, fondsen en obligaties, goudstukken, kunstwerken, enz.) als onroerende goederen (gronden, huizen, appartementen, bedrijfsruimten, naakte eigendom, enz.). Daarnaast kan u ook auteursrechten en intellectuele eigendommen nalaten. Voor verdere info kan u steeds terecht bij uw notaris.

Ontdek ook Kan ik alles nalaten aan wie ik wil? en alle andere interessante vragen om een Testament op te stellen.