Hoe een nalatenschap vereffenen? Voor de vereffening van de nalatenschap duidt u een vertrouwenspersoon aan in uw testament.

Deze vertrouwenspersoon waakt er met andere woorden over dat uw testament correct wordt uitgevoerd volgens uw wensen, zoals u het beschreven heeft.

Dit principe noemt men de vereffening van de nalatenschap.

De vertrouwenspersoon noemt men de testamentuitvoerder.

De testamentuitvoerder kan een persoon zijn binnen uw familie, een vriend, een kennis, maar dit kan ook de notaris zijn.