Wat zijn legaten?

Schrijf één van de mooiste bladzijdes uit uw leven

Wat zijn legaten?

Een legaat wordt ook wel ’testamentaire making’ genoemd. Het is een stukje van uw testament waarin u schrijft dat u een bepaald iets (een voorwerp, een som geld,...) nalaat aan een bepaald iemand. Legaten zijn een soort schenkingen via uw testament dus.

 

De persoon aan wie u iets nalaat via een legaat heet de ’legataris’. Deze moet duidelijk bij naam genoemd worden. Een legataris kan een persoon zijn, maar ook een organisatie of instelling. Goede doelen als UNICEF ontvangen bijvoorbeeld vaak schenkingen via legaten.

Een legataris is niet hetzelfde als een erfgenaam . Hij of zij ontvangt het legaat van de erfgenamen, maar heeft geen rechten op de rest van de erfenis. Alles wat u niet apart in een legaat vermeldt, wordt verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen.

 

In een testament mogen verschillende legaten aan verschillende legatarissen staan.

Er bestaan een aantal bijzondere soorten legaten, die bepaalde (fiscale) voordelen voor uw erfgenamen inhouden. Om aan een goed doel te schenken wordt bijvoorbeeld vaak het duolegaat gebruikt.

 

Lees meer over het duolegaat, het legaat de residuo & schenken aan een goed doel

 

> Bekijk enkele voorbeeldtestamenten

 

Vraag raad aan een notaris voor specifieke info rond uw situatie.