Testament opstellen voorbeeld – voorbeelden testament

Schrijf één van de mooiste bladzijdes uit uw leven

Voorbeelden van testamenten

Hoe moet u een testament opstellen? We leggen het uit aan de hand van enkele voorbeelden.

Algemene legataris(sen):

In dit geval duidt u 1 of meerdere personen aan die uw geheel vermogen proportioneel onder elkaar verdelen.

"Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik ondergetekende (naam, voornamen, geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legatarissen aan te duiden, de heer of Mevr X, (naam, voornaam), of de vzw of de stichting X wonende te (adres).

Eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening
"

Concreet voorbeeld in het geval van een testament ten voordele van de acties van UNICEF België:

"Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik ondergetekende (naam, voornamen, geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legataris aan te duiden, UNICEF België wonende te Keizerinlaan 66, 1000 Brussel. Eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening."

Bijzondere legataris(sen):

In dit geval duidt u 1 of meerdere personen aan die bepaalde goederen of een bepaalde som geld ontvangen. Het is aangeraden om altijd een algemene legataris aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze bijzondere legaten.

"Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik ondergetekende (naam, voornamen, geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legatarissen aan te duiden, de heer of Mevr X, (naam, voornaam), wonende te (adres) of de Stichting … (of de VZW …), op last af te leveren aan de heer of Mevr of aan VZW of stichting …, het bijzonder legaat :…x % van mijn nalatenschap.

Eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening"

Opgepast:

- Hebt u voorbehouden erfgenamen (ouders of kinderen), dan mag u aan derden maar het beschikbare deel nalaten.
- Het is aangeraden om een minimaal gewaarborgd  bedrag in het voordeel van het goede doel in uw testament te voorzien.


Concreet voorbeeld in het geval van een testament ten voordele van de acties van UNICEF België:

"Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik ondergetekende (naam, voornamen, geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legatarissen aan te duiden, de heer of Mevr X, (naam, voornaam), wonende te (adres) of de Stichting … (of de VZW …), op last af te leveren aan UNICEF België wonende te Keizerinlaan 66, 1000 Brussel het bijzonder legaat :…x % van mijn nalatenschap. Eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening."

Duolegaat:

In dit geval duidt u 1 of meerdere liefdadigheidsinstellingen aan, op last van deze instelling(en) de successierechten te betalen op bepaalde legaten gedaan aan derden.

"Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik ondergetekende (naam, voornamen, geboren te (plaats), op (datum), wonende te (adres) verklaar als algemene legatarissen aan te duiden, de Stichting X of de VZW Y, op last af te leveren aan de heer of Mevr het bijzonder legaat :…x % van mijn nalatenschap, netto van successierechten."

Opgepast: Het is altijd beter om in uw testament delen of percentages aan te duiden en geen vast bedrag in geld. Want per definitie weet u niet wat er nog beschikbaar zal zijn bij de opening van de nalatenschap. Hiermee vermijdt u eventuele complicaties (proportionele vermindering van de waarde van het legaat of verzaking door sommige erfgenamen). Vrijgevigheid en liefdadigheid mogen de efficiëntie en precisie van uw testament niet verhinderen.