Nalatenschap & successierechten

Schrijf één van de mooiste bladzijdes uit uw leven

Kan ik nalaten aan een goed doel? En moeten er dan minder successierechten betaald worden?

Ja, u kunt nalaten aan een goed doel. Dit is niet alleen een mooie laatste daad voor het doel in kwestie. Het kan ook fiscaal interessant zijn voor uw erfgenamen.

 

Hoe zit het dan met successierechten?

 

Het betalen van successierechten hangt af van verschillende factoren:

         - Het gewest waarin u woont (Vlaanderen, Brussel of Wallonië)

         - De relatie die u hebt met de erfgenaam (Bent u bijvoorbeeld familie of niet?)

         - Het bedrag/de waarde van de nalatenschap

 

In Vlaanderen betaalt men op een erfenis (niet in recht lijn of tussen echtgenoten) tot €75 000 30% of 45%. Tussen € 75 000 en €125 000 betaalt men tot 55% successierechten. Voor hogere bedragen loop dit zelfs op tot 65%. 

 

Vzw’s en stichtingen van openbaar nut moeten minder successierechten betalen. In Vlaanderen betalen ze 8,50%. In Wallonië 7%. En in het Brussels Gewest 6,60% voor de stichtingen van openbaar nut, 12,5% voor en vzw met een fiscale erkenning en 25% voor de andere verenigingen. Het is dus belangrijk om na te gaan aan wie u nalaat als u kiest om een goed doel te helpen. Want niet elk goed doel betaalt dezelfde successierechten. 

 

Door na te laten aan liefdadigheidsinstellingen bent u zeker dat het grootste deel van uw nalatenschap ook effectief naar hun acties gaat. Dankzij de verminderde successierechten gaat het dus niet grotendeels naar de Staat.

 

Voor grote vermogens kiest men vaak voor een duolegaat. U laat dan een deel na aan een goed doel, en een deel aan uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten dan geen successierechten meer betalen op hun deel.


Bekijk nu de andere vragen rond nalaten aan een goed doel. Contacteer ons als u ook na uw leven wilt blijven meebouwen aan een rechtvaardige wereld.