Duolegaat - legaat de residuo

Schrijf één van de mooiste bladzijdes uit uw leven

Wat is een legaat de residuo en wat is een duolegaat?

Een legaat is een onderdeeltje van uw testament waarin u een bepaald iets nalaat aan een bepaalde begunstigde (de legataris). Er bestaan enkele bijzondere soorten legaten. We geven u graag wat informatie over het legaat de residuo en het duolegaat. 

> Lees ook: Wat zijn legaten?

Wat is een legaat de residuo?

Het legaat de residuo is een manier om te bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt na het overlijden van de eerste legataris.

U laat uw goederen dus na aan een eerste persoon en duidt reeds een tweede (jongere) persoon aan of een goed doel. Die zal dan erven wat er overblijft (het residu) bij het overlijden van de eerste.

Wat is een duolegaat?

In België moeten vaak hoge successierechten betaald worden. Wie een grote som geld erft, houdt daar vaak maar weinig van over. Neemt u echter een duolegaat op in uw testament, dan hoeven uw erfgenamen geen successierechten te betalen.

 

Met een duolegaat laat u een belangrijk deel van uw vermogen na aan een goed doel en een deel aan uw erfgenamen. Het goede doel neemt dan de successierechten van het deel van uw erfgenamen over. De bedoeling is vaak dat de erfgenamen uiteindelijk meer overhouden dan wanneer zij het volledige vermogen zouden erven. Op de koop toe hebt u ook nog een goed doel gesteund.

 

Raadpleeg voor het aanmaken van een duolegaat zeker een specialist. Want de instelling die u aanduidt om deze successierechten te betalen, moet voldoende krijgen om al deze successierechten te betalen. Anders loopt u het risico dat de instelling de nalatenschap zal verwerpen.


Bekijk ook de andere vragen rond nalaten aan een goed doel en contacteer ons als u Unicef graag zou opnemen in uw testament.