Disclaimer

Schrijf één van de mooiste bladzijdes uit uw leven

Disclaimer

Adres

UNICEF België
Nieuw adres sinds 11 oktober 2010:
Keizerinlaan, 66
1000 Brussel
info@unicef.be

Algemeen

Deze website wordt ter beschikking gesteld van het publiek door UNICEF België. De weergegeven informatie is van toepassing in de Belgische context en gebaseerd op de huidige Belgische wetgeving en standaarden. Voor het gebruik in andere gebieden draagt de klant of gebruiker zelf de volledige verantwoordelijheid inzake de overeenstemming met de gangbare wetgeving en standaard. UNICEF België kan deze website ten allen tijde aanpassen zonder voorafgaande mededeling.
De informatie, instructies, handleidingen en andere gegevens worden als algemene dienst ter beschikking gesteld. De informatie op deze website wordt vijgegeven in goed vertrouwen. Alle verantwoordelijkheid voor enigerlei schade die berokkend kan worden door het gebruik of het bestaan van de website is expliciet beperkt tot de gangbare Belgische wetgeving.

Externe links

Als een dienstverlening naar onze bezoekers toe, bevat onze website ook een reeks links naar andere websites. UNICEF België draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of informatie op deze websites.

Copyright en eigendomsrecht

Deze website en de inhoud ervan zijn het exclusief eigendom van UNICEF België. Duplicatie van de inhoud van deze website, geheel of gedeeltelijk –zowel teksten, foto’s als illustraties- is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van UNICEF België. Overtreders zullen vervolgd worden.

E-mail correspondentie

Door het bezoeken van onze website en het versturen van E-mails naar UNICEF België geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.

Prettig bezoek aan onze website!